۱۰ شهر برتر جهان با بالاترین سرعت رشد گردشگری همگی در آسیا قرار دارند

 آمار جدید منتشر شده از سوی شورای جهانی سفر و گردشگری حاکی از آن است که…