ونیز ، شهری با ستونهای آبی!

حتما همه راجع به ونیز شنیده ایم. شهری معروف و پرآوازه در قاره سبز، با آبراهه…