آلکاتراز، عجیب ترین و مخوف ترین زندان ۱۰ها سال قبل

تنها بازمانده‌ی آلکاتراز- امنیتی ترین زندان آمریکا- از شرایط عجیب زندگی در این جزیره‌ی کوچک می…