ارزش دارایی های جف بزوس بعد از جمعه سیاه از مرز 100 میلیارد دلار عبور کرد

به گفته بلومبرگ، ارزش دارایی های جف بزوس ، مدیر آمازون، مالک واشینگتن پست و موسس…