محکومیت (( سعید مرتضوی )) به شلاق

ابلاغ رای مدیرعامل سابق تامین اجتماعی