ربات ها با سیستم واقعیت مجازی کنترل می شوند / تله‌ ربات

دانشمندان موفق شدد به فناوری پیشرفته‌ای دست پیدا کنند که با استفاده از واقعیت مجازی ربات ها…