مریخ زمین، جایی در آفریقا/صحرای داناکیل

آیا می خواهید که مریخ را از نزدیک مشاهده کنید و سفری به این سیاره ی…