اسپینرها آلوده به سرب هستند/ نتایج تحقیقات یک موسسه آمریکایی این را تایید کرد

بر اساس تحقیق صورت گرفته گروه US Public Interest مشخص شد فیجت اسپینرها حاوی مواد آلوده…