20میلیون چراغ برای تزئین مسکو در آستانه کریسمس رویایی

مسکو  پایتخت روسیه این روزها پر از جنب و بوش برای پیشواز از سال نو میلادی…