شیء ناشناس پرنده در آسمان ایران/ آیا این شیء نورانی سفینه ای از فضاست؟

در چند روز اخیر اخباری مربوط به شیء ناشناس پرنده در آسمان ایران در رسانه ها…