نرخ های جدید اینترنت پرسرعت غیر حجمی اعلام شد

نرخ های جدید اینترنت پرسرعت غیر حجمی توسط محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری…