این ادویه سبب سقط جنین می شود!

گلپر گیاهی است بومی ایران و در مناطق مرطوب کوهستانی و حاشیه های آن رشد می کند.…