هک و راههای جلوگیری از هک های زنجیره ای

 با هک شدن سرویس دیسکاس (Disqus) در سال ۲۰۱۲، بخشی از اطلاعات این سرویس شامل نام‌های…