منصور پور حیدری درگذشت

پورحیدری امروز صبح در سن 70سالگی براثر بیماری در گذشت