یک فیلم آلمانی محبوبتر از «فروشنده» اصغر فرهادی شد

شب گذشته منتقدان نیویورکی برندگان امسال خود را ...