شرکت آلکاتل 4 موبایل اقتصادی از خانواده Pixi و Pop را معرفی کرد

معرفی 4 موبایل هوشمند اقتصادی توسط آلکاتل