اجرای پروژه موتورهای برقی ؛ اعلام آمادگی بانک شهر برای اجرای این پروژه

موتورهای برقی ابزاری مهم برای کاهش آلودگی