دیده شدن موجود مرموز در سواحل فیلیپین + تصاویر

دیده شدن موجود مرموز در سواحل فیلیپین : یک موجود دریایی مرموز که بدنی پرمو و…