بزرگترین تلسکوپ جهان در ایالت هاوایی آمریکا ساخته خواهد شد

بزرگترین تلسکوپ دنیا که با نام “TMT” هم شناخته می‌شود، به زودی در ایالت هاوایی (Hawaii)…