سوراخ کوچک کنار دوربین آیفون برای چیست ؟

سوراخ کنار دوربین آیفون یکی از ...