شورش در زندان برزیل + تصاویر

به دنبال وقوع شورش در زندانی در شهر ناتال ...