گفتگوی منتشر نشده با هما روستا / زندگی و آثار هما روستا

کاش آن روزی که به انگیزه ساخت کلیپ بزرگداشت زنده یاد ...