نسخه جدید تلگرام منتشر شد + دانلود رایگان و ویژگیها

ویژگی های جدید در نسخه ۴.۵ را مشاهده کنید مجموعه عکس: در زمان ارسال همزمان چندین…