تحسین ایران توسط رسانه های جهان / درخشش ایران در اوپک

درحالی که ایران با کاهش تولید نفت ...