فراخوان 350هزار خودرو توسط مرسدس بنز

شرکت خودروسازی مرسدس بنز از فردا بیش از ۳۵۰ هزار خودرو تولیدی خود را که در…