یک پیام عجیب از تلگرام

تلگرام به تازگی پیامی را برای مخاطبان ارسال ...