این پروژکتور کوچک تصاویر 84 اینچی می سازد

یک تولید کننده ژاپنی دوربین های عکسبرداری دستگاه پروژکتوری ساخته که از تبلت کوچکتر است اما…