استقلالی ها اردوی تیم ملی را تسخیر کردند!

حضور نزدیک به 10 استقلالی در تیم ملی نقش آبی ها را مسیر آماده سازی تیم…