قرارداد با بوئینگ امضا شد ؛ انعقاد توافق تاریخی ایران و غول آمریکایی

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از ...