کرونوس و کریوس منظومه ستاره ای 2 قلو که 15 ستاره را بلعیده است

محققان در بررسی‌های جدید خود از ویژگی‌های ستاره‌های دوقلویی خبر داده‌اند که شباهت زیادی به خورشید…