تلگرام ویروسی است؟!

پلیس فتا وجود ویروسی آلوده که با وعده ۲ گیگ اینترنت رایگان به صورت لینک در…

هشدار؛ ویروس پیامکی در گوشی کاربران ایرانی

ویروس پیامکی در حال انتشار و آلوده کردن گوشی های کاربران ایرانی است که به آنها…