3 فیلم ایرانی در (( جشنواره رباط )) مراکش

بیست‌ودومین جشنواره فیلم «مولف رباط» در کشور مراکش میزبان دو فیلم بلند و یک مستند ایرانی…