بهترین شهرهای جهان برای پیاده روی ؛ 5 شهر نخست

در حالیکه جابجایی بین جاذبه های گردشگری یک شهر با تاکسی، تراموا و قطار در عمل…