هدیه رنو به رانندگان زن در عربستان

شرکت رنوی فرانسه اعلام کرد به 7 زن نخستی که در عربستان گواهینامه رانندگی خود را…