عصر امروز اسپیس‌ایکس 10 ماهواره به فضا پرتاب می کند

شرکت “اسپیس‌ایکس”(SpaceX) قصد دارد عصر امروز 10 ماهواره را به صورت همزمان به فضا پرتاب کند.…