8 کشوری که بنزین کمتر از 2 دلار دارند!

آخرین آمارهای جهانی نشان می دهد که ۸ کشور دنیا در حال حاضر بنزین را کمتر…