پیشران موشک جدید ناسا X3 با رکوردی جدید

پیشران یونی موشک ناسا موسوم به X3 در مرکز تحقیقاتی “گلن” با توان 50 کیلووات مورد…