ارسال دستگاه شوک قلبی با پهپاد آمبولانس

با توجه به اینکه در زمان ایست قلبی هر دقیقه می‌تواند برای شخص حیاتی باشد، یک…