گزارش هواشناسی در اپل واچ دیگر مورد علاقه سیری نیست

مشکلات دامنه دار دستگاه های جدید دنیای تکنولوژی، به تازگی دامن اپل واچ را هم گرفته…