عجیب ترین پدیده طبیعی در جهان

در نزدیکی جزیرهٔ امبرگریس کی، کشور بلیز در آمریکای مرکزی مکانی عجیب قرار دارد .  این مکان…