حضور مرسدس بنز نقطه عطف صنعت خودرو ایران

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: شرکت مرسدس بنز ارزشمندترین برند خودرویی جهان است بنابراین انعقاد قرارداد…