بزرگترین اپراتورهای تلفن همراه جهان

تلفن همراه یکی از اختراعات قرن بیستم است که شاید کسی تصور نمی کرد تا این…