بی ام و X7 در سال 2018 عرضه می شود

گزارش شده است که در سال 2017 مدل تولیدی ...