اگر تایرهای خودرو بیش از اندازه باد شوند چه اتفاقی می افتد

باد بیش از اندازه تایر :این یک تصور اشتباه است که زیاد باد کردن تایرهاى خودرو فرمانپذیرى آن را بهبود مى بخشد و باعث بهره ورى بهتر از سوخت مى شود. در واقع زیاد باد کردن تایر خودرو براى آن مضر است و حتى مى تواند خطرناک باشد. 

براى بهبود فرمانپذیرى خودرو و بهبود مصرف سوخت، فشار تایر باید بر اساس فشارى باشد که کارخانه اعلام کرده است. فشار بهینه ى تایر خودرو را کارخانه ى سازنده ى خودرو مشخص مى کند. این فشار براساس تست ها و آزمایش هاى انجام شده براى هر مدل مشخص مى شود، براى این کار عوامل زیر را در نظر مى گیرند:
١- سایش تایر و طول عمر عاج تایر
٢- راحتى رانندگى
٣-راندمان سوخت
۴-فرمانپذیرى
باد بیش از اندازه تایر : افزایش فشار هواى داخل تایر بیش تر از چیزى که کارخانه ى سازنده توصیه کرده است به دلایل زیر مناسب نیست:
١-تایرها زودتر فرسوده مى شوند. زمانى که فشار داخل تایرها را افزایش مى دهید، باعث مى شود که قسمت مرکزى تایرها زودتر از بقیه ى قسمت ها دچار فرسایش شود. در این حالت ها ممکن است تایرها نصف حالت نرمال خود عمر کنند.
٢-فشار زیاد داخل تایرها مى تواند باعث از دست رفتن چسبندگى شود، حتى در شرایط عادى، در این حالت خودروى شما بیشتر در معرض از دست دادن چسبندگى قرار مى گیرد و باعث ایجاد تصادف مى شود. این امر به ویژه در آب و هواى زمستان بیشتر قابل توجه است.
٣- فشار زیاد داخل تایر باعث سخت شدن رانندگى مى شود و باعث ایجاد ضربه به خودرو و سرنشینان مى شود. در نتیجه شما تمام دست اندازهاى خیابان را حس خواهید کرد.
به دلایل امنیتى، هیچ وقت این کار را انجام ندهید زیرا باعث افزایش فشار به کنار لاستیک خودرو مى شود.

دنده۶


[the_ad id=”1836″] 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *