کارول آدیرینگ کشتی ارواح!

مثلث برمودا را همه می شناسیم. مکانی وسیع در اقیانوس اطلس که اتفاقات بسیار عجیب و…