برج چوبی گلخانه ای به نام ((جنگل سفید)) بزودی در پاریس

بزودی عملیات ساخت و ساز یک برج گلخانه ای  که توسط شرکت ایتالیایی  Stefano  Borei Architetti…