مهتاب کرامتی: (( صفر تا سکو )) از یک فیلم سینمایی قصه گوتر است

مهتاب کرامتی بازیگر سینما گفت: «چقدر خوب است که می‌توانم تمام اعضای یک خانواده را برای…