(( عاشقانه 2 )) در کار نیست؛ منوچهر هادی سریال ((دل)) را می سازد

منوچهر هادی به عنوان پرکارترین فیلمساز فعلی سینما و تلویزیون در دو سال گذشته سه فیلم…