هارلی دیویدسون Tri Glide Ultra سه چرخۀ مجلل

هارلی دیویدسون که یکی از مشهورترین موتورسیکلت‌سازان آمریکا و دنیا است، در سال ۲۰۰۹ موتورسیکلتی را…