داستان خسارت سنگین خر به مک لارن نارنجی رنگ!

در پاییز سال گذشته، صاحب یک دستگاه خودروی مکلارن 650S اسپایدر هنگامی که ماشین سوپر اسپرت…